Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

589 1751 49 2.4M
Nhà sáng tạo nội dung hạng Bạc
Avatar

Tìm hiểu về giải pháp Digital Humans phần 3: Tìm hiểu về Digital Humans trong thực tế

114 0 0
3
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P4) - Học được gì từ chiến lược thiết kế prompt của các kỹ sư Google?

607 1 0
5
Avatar

DBT là gì vậy nhỉ? Có gì khác biệt không?

141 0 0
5
Avatar

Bí kíp võ công thượng thừa giúp cải tiến ứng dụng Retrieval Augmented Generation (RAG)

2.1K 18 14
 • Avatar
 • Avatar
39
Avatar

Tìm hiểu về giải pháp Digital Humans phần 2: RAD-NeRF mô hình tổng hợp chân dung có thể đối thoại theo thời gian thực

167 1 0
9
Avatar

Finetune BERT cho bài toán che thông tin cá nhân - Phần 2: Huấn luyện và đánh giá mô hình

90 0 0
3
Avatar

Finetune BERT cho bài toán che thông tin cá nhân - Phần 1: Xử lý dữ liệu

174 0 0
2
Avatar

GEMM: Hiểu thêm về viên gạch tạo nên các mô hình Deep Learning

270 0 6
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Retrieval-Augmented Generation: Làm một project nho nhỏ với RAG (phần 2)

411 1 0
6
Avatar

QuickStart và một vài cách custom nhanh giúp cải thiện Azure AI Search (phần 2)

52 0 0
3
Avatar

QuickStart và một vài cách custom nhanh giúp cải thiện Azure AI Search (phần 1)

67 0 0
3
Avatar

Wing - Ngôn ngữ sinh ra cho Cloud

298 2 0
15
Avatar

Exponential Moving Average trong Deep Learning

257 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về giải pháp Digital Humans phần 1: NeRF mô hình tái tạo các cảnh 3D bằng mạng nơ ron dựa trên trường bức xạ

332 0 5
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Scoring trong Azure AI Search (Part 1)

88 2 0
6
Avatar

Full text search trong Azure AI Search

125 0 0
3
Avatar

Retrieval-Augmented Generation: Phương pháp không thể thiếu khi triển khai các dự án LLM trong thực tế! (Phần 1)

1.4K 6 1
 • Avatar
18
Avatar

Những lưu ý bạn cần biết để viết prompt và sử dụng Azure OpenAI hiệu quả

364 2 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Paper Explain] Mixtral of Experts: Lắm thầy thì model khỏe

1.1K 3 1
 • Avatar
12
Avatar

Một chút dbt

914 7 0
14
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí