ChatGPT

ChatGPT

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

ChatGPT Series 8: Vấn đề "Ảo giác" trong LLMs và cách giảm thiểu nó (Hallucination Mitigation)

118 1 0
4
Avatar

ChatGPT Series 7.2: Prompt Engineering (2)

123 3 0
2
Avatar

Ứng dụng Generative AI_Tester học và làm việc đã trở nên dễ dàng hơn

48 0 0
2
Avatar

ChatGPT Series 7.1: Prompt Engineering (1)

152 1 0
4
Avatar

Nâng cấp GPT 3.5 lên GPT-4o miễn phí – Bạn đã biết chưa?

289 0 0
0
Avatar

Sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả hơn (P1)

457 7 0
14
Avatar

Mẹo sử dụng ChatGPT để viết code hiệu quả

497 9 0
11
Avatar

Chat GPT-4o đã được phát hành!

3.0K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
18
Avatar

SO SÁNH CHATGPT VÀ GOOGLE BARD: SỰ KHÁC BIỆT TRONG MÔ HÌNH ĐÀM THOẠI AI

251 0 0
2
Avatar

ChatGPT Series 6: Multimodal RAG và Những phương pháp được nghiên cứu để cải thiện chất lượng hệ thống RAG

477 3 1
  • Avatar
7
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P3) - Cải thiện Retrieval Augmented Generation (RAG) với query transformation

580 2 0
10
Avatar

6 chiến lược để prompt hiệu quả mà OpenAI đưa ra có gì hot? (Phần 1)

439 1 0
8
Avatar

ChatGPT Series 5: Tìm hiểu về Retrieval Augmented Generation (RAG)

4.3K 6 5
  • Avatar
  • Avatar
20
Avatar

ChatGPT series 4: RLHF & DPO: Kỹ thuật mới đơn giản hơn, tăng cường khả năng Fine-tuning cho Large language models

568 1 0
4
Avatar

Dùng Chat GPT ẵm quà sự kiện của Viblo chỉ với 30 phút?

519 0 0
10
Avatar

Xu hướng công nghệ AI năm 2024

831 2 0
4
Avatar

Bạn đã biết gì về prompt engineering? (P2) - Retrieval Augmented Generation - cứu cánh cho sự "ảo tưởng" của các LLM

1.9K 3 0
15
Avatar

Hành trình làm app Flutter từ con số 0 (phần 2)

966 4 0
2
Avatar

Tất tần tật những kĩ thuật Prompt Engineering hữu ích nhất cho chatGPT

2.8K 6 1
  • Avatar
12
Avatar

ChatGPT là gì? - ChatGPT có thể giúp ích gì?

108 0 1
  • Avatar
0
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí